logolhdn
Portal Rasmi
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Utama / Profil LHDNM

Profil LHDNM

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) adalah salah satu agensi utama di bawah Kementerian Kewangan yang bertanggungjawab memungut dan mentadbir cukai langsung negara.

LHDNM ditubuhkan di bawah Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995 untuk memperolehi lebih kuasa terutamanya dalam bidang kewangan dan pengurusan kakitangan bagi meningkatkan kualiti pentadbiran percukaian.

Dahulu dikenali sebagai Jabatan Hasil Dalam Negeri Malaysia (JHDNM), ia diperbadankan pada 1hb Mac 1996 dan dikenali sebagai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM).

Agensi ini bertanggungjawab bagi keseluruhan pentadbiran cukai langsung di bawah akta berikut :

Akta Cukai Pendapatan 1967,
Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967,
Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976,
Akta Penggalakan Pelaburan 1986,
Akta Setem 1949,
Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990.


Fungsi Lembaga

 1. Untuk bertindak sebagai ejen Kerajaan dan memberi perkhidmatan dalam pentadbiran, penaksiran, pemungutan dan penguatkuasaan pembayaran cukai pendapatan, cukai pendapatan petroleum, cukai keuntungan harta tanah, duti harta pusaka, duti setem dan apa-apa cukai lain sebagaimana yang dipersetujui antara Kerajaan dengan Lembaga,

 2. Untuk menasihati Kerajaan mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan percukaian dan menghubungi Kementerian dan badan berkanun yang sewajarnya mengenai perkara-perkara tersebut,

 3. Untuk turut serta di dalam atau di luar Malaysia berkenaan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan percukaian,

 4. Untuk melaksanakan apa-apa fungsi lain yang diberi kepada Lembaga oleh mana-mana undang-undang bertulis lain dan

 5. Boleh bertindak sebagai ejen pemungutan untuk dan bagi pihak mana-mana badan untuk mendapatkan pinjaman yang kena dibayar balik kepada badan itu di bawah mana-mana undang-undang bertulis.


Kuasa Lembaga

 1. Membuat Kontrak,

 2. Mempergunakan segala harta Lembaga, alih dan tak alih, dengan cara yang difikirkan suaimanfaat oleh Lembaga termasuklah mendapatkan pinjaman dengan menggadai harta tersebut,

 3. Melibatkan diri dalam apa-apa kegiatan, sama ada bersendiri atau bersama-sama dengan organisasi lain, atau agensi antarabangsa, bagi menggalakkan pemahaman percukaian yang lebih baik,

 4. Memberi nasihat atau bantuan teknikal, termasuk kemudahan latihan kepada pihak-pihak berkuasa percukaian negara-negara lain,

 5. Mengenakan fi atau caj bagi perkhidmatan yang diberikan oleh Lembaga,

 6. Memberi pinjaman kepada pekerja-pekerja Lembaga bagi apa-apa maksud yang diluluskan secara khusus oleh Lembaga,

 7. Menyediakan kemudahan rekreasi dan menggalakkan kegiatan rekreasi bagi, dan kegiatan yang berfaedah untuk, kebajikan pekerja Lembaga,

 8. Menyediakan latihan untuk pekerja Lembaga dan memberi biasiswa atau selainnya membiayai latihan tersebut dan

 9. Melakukan apa juga yang bersampingan dengan mana-mana kuasanya.


Budaya Korporat

VISI

Pentadbir Cukai Terunggul yang Menyumbang Kepada Pembangunan Negara

MISI

Memberikan perkhidmatan percukaian yang cemerlang dengan :
i. Mempertingkatkan pematuhan sukarela
ii. Melaksanakan sistem percukaian berintegrasi dan telus
iii. Meningkatkan keberkesanan operasi melalui inovasi proses dan teknologi maklumat
iv. Memantapkan tenaga kerja kompeten

OBJEKTIF

Melaksanakan Sistem Percukaian Yang Berkesan, Adil Dan Saksama

SLOGAN

Bersama Membangun Negara

DASAR KUALITI

Berteraskan integriti, kami komited memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk pelanggan

MOTO PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Terbaik Untuk Anda


Pengurusan Eksekutif

DATO' SRI DR. SABIN SAMITAH P.G.D.K, A.D.K, A.M.N., S.S.A.P
Ketua Pegawai Eksekutif / Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

DATUK NOOR AZIAN ABDUL HAMID D.I.M.P
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Dasar)

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

DATUK MOHD NIZOM SAIRI P.J.N, A.M.N., S.I.M.P
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Operasi Percukaian)

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

DATO'
ABDUL MANAP DIM D.S.P.N, D.N.S
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pematuhan)

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

MOHAMMED NOOR AHMAD P.B.S
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pengurusan)

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia


Pengurusan Kanan

 • Ibu Pejabat
   1. SALAMATUNNAJAN BESAH@SITAM
    Pengarah Jabatan Dasar Percukaian

   2. SYED HISHAM SYED MANSOR
    Pengarah Akademi Percukaian Malaysia

   3. NORAINI MUSTAFA
    Pengarah Jabatan Logistik Korporat

   4. DR. NIK ABDULLAH SANI NIK MOHAMED
    Pengarah Cawangan Pembayar Cukai Besar

   5. HISHAMUDIN MOHAMED
    Pengarah Jabatan Khidmat Korporat

   6. DR. GUNASEGARAN MUTHUSAMY
    Pengarah Jabatan Penyelidikan Cukai

   7. MOHD JAAFAR EMBONG
    Pengarah Jabatan Pungutan Hasil

   8. CHE MUHAMMAD SUKRI CHE HUSSIN
    Pengarah Jabatan Pematuhan Cukai

   9. KHAIRUL HALIMIN ABDUL HALIM
    Pengarah Jabatan Siasatan

   10. DATUK DR. SOTIMIN MUHALIP A.S.D.K, P.G.D.K
    Pengarah Jabatan Operasi Cukai

   11. MOHAMMAD NAZRI ISMAIL
    Pengarah Jabatan Kewangan

   12. ZAMANI ISMAIL
    Pengarah Jabatan Teknologi Maklumat

   13. SHAHARRUDY OTHMAN
    Pengarah Jabatan Percukaian Antarabangsa

   14. ZAHARI ALI
    Pengarah Jabatan Pengurusan Insan

   15. HISHAM RUSLI
    Pengarah Cawangan Cukai Multinasional

   16. ABU TARIQ JAMALUDIN
    Pengarah Jabatan Undang-Undang

   17. WAN RAMIZA WAN GHAZALI
    Pengarah Cawangan Industri Khas

   18. MOHAMAD FAUZI SAAT
    Pengarah Jabatan Integriti & Pengurusan Risiko

   19. AKMAL JOHARI ISMAIL
    Pengarah Jabatan Tindakan Khas

   20. HAZLINA HUSSAIN
    Pengarah Jabatan Resolusi Pertikaian

   21. DATIN WAN RAZANAWANI WAN ZAKARIA
    Pengarah Jabatan Audit Dalam

   22. SUHAILI SUDIN
    Pengarah Jabatan Perisikan dan Profiling

   23. ZABIDAH ABD RAHMAN
    Pengarah Pusat Pemprosesan Maklumat

   24. MOHD SHAHFIZAN MD SALLEH
    Pengarah Jabatan Operasi Khas

   25. AZALINA HAMDI
    Pengarah Jabatan Operasi Setem & CKHT


 • Pejabat Pengarah Negeri
   1. DATO' ADENAN CHE SEMAIL D.P.S.K
    Pengarah Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

   2. SEZALI OTHMAN
    Pengarah Negeri Pahang

   3. AMNAH TAWIL
    Pengarah Negeri Selangor

   4. ROSZAMMAN MD NAWI
    Pengarah Negeri Perak

   5. AZIZOL AHMAD
    Pengarah Negeri Pulau Pinang

   6. KAMARUDIN HASHIM
    Pengarah Negeri Terengganu/Kelantan

   7. LIM KIEN THAI
    Pengarah Negeri Wilayah Persekutuan Putrajaya

   8. MOHAMAD ZAIN MOHAMAD SAID
    Pengarah Negeri Sembilan/Melaka

   9. RAMLOT KELI D.J.N., P.B.K
    Pengarah Negeri Sarawak

   10. MD KAMAL JOHAN
    Pengarah Negeri Johor

   11. DATUK HAJAM LAJAH ALAM P.G.D.K
    Pengarah Negeri Sabah

   12. MUHAMAD MUSTAFA SAID
    Pengarah Negeri Kedah/Perlis

Buka Semua | Tutup Semua
Di lawati : 561,830
Kemaskini : : 2020-02-03 18:53:01

.Ibu Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Menara Hasil, Persiaran Rimba Permai, Cyber 8, 63000 Cyberjaya Selangor. .

4 jata mof msc anm kastam bnm lada spr
Tarikh Kemaskini : 19 Feb 2020
Pengunjung : Flag 11 my Flag  Online : 11
Paparan terbaik menggunakan pelayar Chrome,Internet Explorer(Versi Terkini) atau Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1280x800. Hak Cipta Terpelihara 2015 © LHDNM
PENAFIAN : Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Pengguna Hari Ini: 70,325
Jumlah Pengguna Bulan : ( 02 / 2020 ) 1,035,059
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2020 ) 1,451,428
Jumlah Keseluruhan Pengguna : 197,038,313
Jumlah Pengguna Bulan :( 01 / 2020 ) 416,369
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2019 ) 13,703,662