logolhdn
Official Portal
Inland Revenue Board Of Malaysia
Home / Pengecualian (Available in Malay Language Only)
PENGECUALIAN

Antara pengecualian CKHT adalah seperti berikut:

a. Pengecualian Kediaman Persendirian

Individu warganegara atau pemastautin tetap boleh memohon pengecualian CKHT di bawah seksyen 8, ACKHT 1976 atas keuntungan yang diperoleh daripada pelupusan kediaman persendiriannya.
Kediaman persendirian adalah bangunan atau sebahagian daripada bangunan di Malaysia yang dimiliki oleh seseorang individu dan diduduki atau disahkan layak untuk diduduki sebagai tempat kediaman.

Syarat-syarat untuk layak mendapat/ memohon pengecualian:

i. Pemohon mestilah individu warganegara Malaysia atau pemastautin tetap Malaysia
ii. Aset yang dilupuskan mestilah kediaman persendirian.
iii. Pemilihan untuk pengecualian kediaman persendirian di bawah seksyen 8 mestilah dibuat secara bertulis. Pemilihan tersebut tidak boleh ditarik balik dan pengecualian tidak akan diberi untuk kediaman persendirian yang seterusnya.
Pemilihan tidak boleh dibuat sekiranya pengecualian telah diberikan kepada individu mengikut Akta Spekulasi Tanah 1974 berhubung dengan pelupusan kediaman persendiriannya.

b. Pengecualian di bawah perenggan 2 Jadual 4

Pengecualian di bawah perenggan ini hanya dinikmati oleh individu sahaja. Pengecualian sebanyak RM10,000 atau 10% daripada keuntungan yang boleh dikenakan cukai, yang mana lebih tinggi, adalah dibenarkan bagi pelupusan semua bahagian aset (di Malaysia) yang dimiliki oleh individu. Contohnya jika seseorang individu itu memiliki setengah bahagian tanah dan individu tersebut melupuskan kesemua setengah bahagian itu, maka pelupusan tersebut adalah pelupusan semua bahagian dan layak mendapat pengecualian ini.
Mulai 11.1.2013 pengecualian mengikut perenggan 2 Jadual 4 dibenarkan bagi setiap pelupusan oleh individu tanpa mengira sama ada sebahagian atau kesemua bahagian aset dilupuskan. Sekiranya hanya sebahagian aset dilupuskan, formula untuk menentukan jumlah pengecualian bagi bahagian tersebut adalah:

A X C
B

 

 

yang mana;
A- keluasan aset yang dilupuskan
B- jumlah keluasan keseluruhan aset
C- RM10,000 atau 10% daripada keuntungan boleh dicukai, yang mana lebih tinggi

Format pengiraan keuntungan yang boleh dikenakan cukai selepas pengecualian di bawah perenggan 2 Juadual 4 ACKHT 1976 adalah seperti berikut:

Harga pelupusan
XX
Tolak: Harga pemerolehan
XX
 

XX

Tolak: Pengecualian perenggan 2 Jadual 4
XX
Keuntungan yang boleh dikenakan cukai
XX

HARGA PELUPUSAN DIANGGAP BERSAMAAN DENGAN HARGA PEMEROLEHAN
Antara transaksi pindah milik aset yang mana harga pelupusan dianggap sama dengan harga pemerolehan adalah seperti berikut:

a. Penurunan (Devolution) Aset Simati
Penurunan (devolution) aset simati kepada wasi atau penerima sah yang dinyatakan dalam wasiat atau tak berwasiat, atau kepada pemegang amanah bagi amanah yang diwujudkan mengikut wasiat.

b. Pemindahan Antara Suami Isteri
Pindah milik aset antara suami dan isteri dengan suatu balasan.

c. Pemindahan Kepada Syarikat Terkawal
Pindah milik aset yang dipunyai oleh seorang individu, isterinya, individu bersama-sama dengan isterinya, atau dengan orang perseorangan yang mempunyai hubungan dengan individu itu atau isterinya;
kepada sebuah syarikat (sama ada bermastautin atau tidak di Malaysia) yang dikawal oleh individu itu atau oleh isterinya, atau oleh individu bersama-sama dengan isteri atau orang perseorangan yang mempunyai hubungan;
untuk balasan yang mengandungi semata-mata saham, atau balasan sebahagian besarnya saham (75%) dan bakinya bayaran wang

d. Hadiah Kepada Kerajaan
Hadiah yang dibuat kepada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, pihak berkuasa tempatan atau badan khairat yang dikecualikan daripada cukai pendapatan.

e. Pengambilan Wajib Mengikut Undang-Undang
Pelupusan sesuatu aset disebabkan oleh pemerolehan wajib berdasarkan mana-mana undang-undang.

f. Pemberian Tanpa Balasan
Pelupusan aset dengan cara pemberian dianggap sebagai pelupusan pada nilai pasaran aset itu. Walau bagaimanapun, sekiranya pemberian itu adalah antara:

• suami dan isteri,
• ibu/bapa dan anak,
• datuk/nenek dan cucu,

pemberi dianggap tidak menerima apa-apa keuntungan dan tidak menanggung sebarang kerugian. Penerima dianggap memperoleh aset tersebut pada kos pemerolehan yang dibayar oleh pemberi ditambah perbelanjaan dibenarkan yang dilakukan oleh pemberi.

Hit(s) : 5,688
Updated : : 2015-10-12 09:48:48

.Headquarters of Inland Revenue Board Of Malaysia, Menara Hasil, Persiaran Rimba Permai, Cyber 8, 63000 Cyberjaya Selangor. .

83 jata mof msc anm kastam bnm lada spr
Last Update : 24 May 2019
Visitor(s) : MALAYSIA Flag 43 United States
 Flag 1 Online : 44
Best viewed using Chrome,Internet Explorer(Latest Version) or Mozilla Firefox with 1280x800 screen resolution . Copyright Reserved 2015 © IRBM
DISCLAIMER : Inland Revenue Board of Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.
Visitors Today: 42,378
Visitors This Month : ( 05 / 2019 ) 1,779,898
Visitors This Year : ( 2019 ) 5,544,646
Total Visitors : 187,427,869
Visitors This Month :( 04 / 2019 ) 2,096,771
Visitors This Year : ( 2018 ) 10,761,843