logolhdn
Official Portal
Inland Revenue Board Of Malaysia
Home / Pegangan Dan Remitan Wang Oleh Pemeroleh (Available in Malay Language Only)
PEGANGAN DAN REMITAN WANG OLEH PEMEROLEH

Amaun yang perlu dipegang oleh pemeroleh adalah 3 % daripada harga balasan atau kesemua wang balasan, yang mana lebih rendah. Pemeroleh dikehendaki meremitkan amaun tersebut kepada K etua P engarah H asil D alam N egeri (KPHDN) dalam tempoh 60 hari selepas tarikh pelupusan. Amaun wang yang diremitkan akan digunakan untuk membayar keseluruhan atau sebahagian cukai yang dikenakan atas pelupus. Dalam keadaan tertentu, KPHDN boleh melanjutkan tempoh masa bagi peremitan baya ran tersebut.

Jika pemeroleh gagal membayar amaun berkenaan, kenaikan 10% akan dikenakan. Amaun yang sepatutnya dibayar dan kenaikan tersebut adalah merupakan hutang pemeroleh kepada Kerajaan dan hendaklah dibayar kepada KPHDN. Walau bagaimanapun, KPHDN boleh menggunakan budi bicara untuk meremitkan amaun kenaikan dan membayar balik amaun berkenaan sekiranya telah dibayar

Hit(s) : 8,165
Updated : : 2015-10-12 10:03:02

.Headquarters of Inland Revenue Board Of Malaysia, Menara Hasil, Persiaran Rimba Permai, Cyber 8, 63000 Cyberjaya Selangor. .

150 jata mof msc anm kastam bnm lada spr
Last Update : 14 Aug 2020
Visitor(s) : MALAYSIA Flag 61 Online : 61
Best viewed using Chrome,Internet Explorer(Latest Version) or Mozilla Firefox with 1280x800 screen resolution . Copyright Reserved 2015 © IRBM
DISCLAIMER : Inland Revenue Board of Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.
Visitors Today: 29,118
Visitors This Month : ( 08 / 2020 ) 760,161
Visitors This Year : ( 2020 ) 17,060,574
Total Visitors : 242,230,177
Visitors This Month :( 07 / 2020 ) 1,707,183
Visitors This Year : ( 2019 ) 27,411,904