printer
STATISTIK PERKHIDMATAN DALAM TALIAN LHDNM 2019
Perkhidmatan
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dis
Jumlah
1
e-Filing
79,843
133,581
1,520,733
1,799,519
               
3,533,676
2
ByrHASiL FPX
39,752
34,851
82,648
119,628
               
276,879
3
ByrHASiL KadKredit
2,783
2,317
7,293
13,858
               
26,251
4
e-Daftar (Individu)
9,028
10,302
18,610
20,245
               
58,185
5
e-Daftar (Syarikat)
2,228
2,284
4,662
3,945
               
13,119
6
e-Daftar (Majikan)
824
1,371
4,552
4,621
               
11,368
7
e-Data PCB
11,687
11,311
13,917
14,966
               
51,881
8
e-PCB
45,359
44,231
54,944
56,997
               
201,531
9
e-SPC
224
194
408
434
               
1,260
10
e-Kemaskini
6,837
8,657
59,237
51,472
               
126,203
11
e-Lejar
77,218
79,532
324,185
416,523 
               
897,458
12
STAMPS
288,861
233,670
281,644
283,286
               
1,087,461
13
BSH
2,190,774
3,897,350
 2,189,725
546,053
               
8,823,902
14
MyTax
188,062
361,955
 1,655,798
1,432,293
               
3,638,690
Jumlah
2,944,062
4,821,606
 6,218,356
4,948,524
               
18,747,864

<< 2018 >