printer
STATISTIK PERKHIDMATAN DALAM TALIAN LHDNM 2019
Perkhidmatan
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dis
Jumlah
1
e-Filing
79,843
133,581
                   
213,424
2
ByrHASiL FPX
39,752
34,851
                   
74,603
3
ByrHASiL KadKredit
2,783
2,317
                   
5,100
4
e-Daftar (Individu)
9,028
10,302
                   
19,330
5
e-Daftar (Syarikat)
2,228
2,284
                   
4,512
6
e-Daftar (Majikan)
824
1,371
                   
2,195
7
e-Data PCB
11,687
11,311
                   
22,998
8
e-PCB
45,359
44,231
                   
89,590
9
e-SPC
224
194
                   
418
10
e-Kemaskini
6,837
8,657
                   
15,494
11
e-Lejar
77,218
79,532
                   
522,531
12
STAMPS
288,861
233,670
                   
522,531
13
BSH
2,190,774
3,897,350
                   
6,088,124
14
MyTax
188,062
361,955
                   
550,599
Jumlah
2,944,062
4,821,606
                   
7,765,668

<< 2018