printer

Sila rujuk Ketetapan Umum berikut:

No.

Nama Ketetapan Umum

Dikeluarkan / Dikemaskini

7/2016

Tempoh Asas Bagi Syarikat Dalam Pembubaran

07.10.2016

8/2014

Tempoh Asas Bagi Suatu Syarikat, Perkongsian Liabiliti Terhad, Badan Amanah Dan Koperasi

01.12.2014

7/2001

Tempoh Asas Bagi Punca Perniagaan & Bukan Perniagaan (Syarikat)

30.04.2001

5/2001

Tempoh Asas Bagi Suatu Punca Perniagaan (Koperasi)

30.04.2001